Snorkig

January 2, 2009

Idiotin tar aldrig slut

Filed under: Kort sagt — by snorkig @ 3:12 pm
Tags: , , ,

BBC rapporterar att man i Storbritannien överväger att outsourca trafikdatalagring till privata företag. Som det är nu måste data begäras ut från telekombolagen, men si det duger inte. Det ska vara centraliserat och heltäckande för annars stoppar man ju inga terrorister. Dock försäkrar man om att man tänker slå vakt om integriteten. Sir Ken Macdonald avfärdar:

“All history tells us that reassurances like these are worthless in the long run. In the first security crisis the locks would loosen.”

Edit: Anohito.. och XOR skriver också.

Advertisements

December 30, 2008

Denna ständiga trafikdata

Filed under: Svart Måndag — by snorkig @ 2:16 pm
Tags: , , ,

Christopher tokbloggar nu i dagarna från CCC, och uppmärksammar på ett av tilläggen i Telekompaketet. Klamberg har tidigare skrivit om bland annat det.

Traffic data may be processed by any natural or legal person for the purpose of implementing technical measures to ensure the security of a public electronic communication service, a public or private electronic communications network, an information society service or related terminal and electronic communication equipment. Such processing must be restricted to that which is strictly necessary for the purposes of such security activity.

Natural or legal person motsvaras alltså på svenska av fysisk eller juridisk person. I princip är innebär detta att vem som helst får behandla trafikdata om det är nödvändigt för att säkerställa säkerheten i en tjänst eller nätverk, där vem som helst t ex kan vara myndigheter, företag, kommuner, administratörer, etc. Det behöver inte vara uruselt, för som så många konstiga förslag går det att motivera varför det måste vara tillåtet, och den övre gränsen utgörs av vad som är strikt nödvändigt för att trygga säkerheten. Dock väcker det av förståeliga skäl oro, eftersom EU inte direkt är kända för att slå vakt om rättigheten till ett fritt Internet, men också därför att trafikdatan kan missbrukas så lätt. Säkerhet före integritet, det är EU:s motto.

Nå, det känns ju extra tryggt att veta att FRA ska hjälpa myndigheter att trygga säker kommunikation. Från årsskiftet. De ska också arbeta förebyggande. Antar att förebyggande i det här fallet betyder signalspaning i någon form. Nåt att se fram emot.

Create a free website or blog at WordPress.com.