Snorkig

May 2, 2009

Déjà vu i telekompaketsdebatten

Filed under: Svart Måndag — by snorkig @ 12:59 pm
Tags: , , ,

Jag, liksom många andra, har funderat en del över vad ända in i aftonskogen Torstensson pysslar med. Sen replikerar hon Christopher Kullenberg i Expressen och det mesta blir uppenbart. Det här är Afganistan-argumenten en gång till. Det är inte utan att jag funderar på om hon tror på det hon skriver, men slutsatsen måste vara nej. Det här är en rökridå.

Departementet manglar ut samma factoids i alla tänkbara kanaler. Samtidigt byter man fot då och då när man inser att argumenten inte biter. Skulle Citizen Rights Amendments gå igenom så tror jag att departementet kommer hitta på nya anledningar till varför det är en dålig idé. Jag får en definitiv känsla av att någon har sålt våra rättigheter för att få skåla med rätt personer på rätt fester – igen. Faktiskt är det inte utan att jag undrar om Reinfeldt har ett finger med i spelet, men som vanligt skickar fram andra till att ta smällen.

Till att börja med måste jag dementera att telekompaketet skulle förvandla internet till något slags kabel-tv. Det finns över huvud taget inga sådana skrivningar alls, och har heller inte funnits.

Enkel redigering ger istället:

Till att börja med måste jag dementera att FRA-lagen skulle handla om massavlyssning. Det finns över huvud taget inga sådana skrivningar alls, och har heller inte funnits.

Tyvärr måste jag konstatera att det nog inte går att övertyga Torstensson om att tilläggen är väldigt viktiga för internets framtid. Ring EU-parlamentarikerna istället. Rädda Citizens Rights Amendments.

save_eu_net_2point0

En kvalificerad gissning är att parlamentariker från länder som är bekanta med hård övervakning är något mer mottagliga för argument från oroliga medborgare.

Catiusca Marini

Alexander Alvaro

Advertisements

April 27, 2009

Jäv och rättsröta

Filed under: Svart Måndag — by snorkig @ 7:40 am
Tags: , ,

Ok. Låt mig se om jag fattat detta rätt.

Domaren i TPB-rättegången kan ha varit jävig. Han, tillsammans med Henrik Pontén, Peter Danowsky och Monique Wadsted är med i Svenska Föreningen för Upphovsrätt. Norström har också hållit föredrag för föreningen:

11.45 Vitesförbud i upphovsrätten – erfarenheter och utveckling
Tomas Norström, rådman, Stockholms tingsrätt

Danowsky sitter i styrelsen för föreningen som beskriver sig så här (cachad):

Bland medlemmarna finns upphovsrättsligt intresserade representanter för alla former av skapande litterär eller konstnärlig verksamhet, liksom för verksamheter inom film, radio och television, fonogram, press, förlag, industridesign och software.

Samma SFU som sedan länge är ansluten till ALAI där villkor för medlemskap är:

Any person or legal entity interested in authors’ rights, and not at risk of being influenced into taking up positions that are inconsistent with the principles of literary and artistic property, may make application for membership of ALAI.

Han sitter också i styrelsen för Svenska Föreningen för Industriellt Rättsskydd (SFIR). Han lobbar för skärpt lagstiftning på området upphovsrättsintrång, och verkar för stärkning av mjukvarupatent. Låt oss heller inte glömma att han är Bahnhof-dräparen. Han har dessutom extraknäck som tvistlösare på stiftelsen .SE där kollegorna är Monique Wadstedt och Jan Rosén. Extra humor blir det när man läser:

Tvistlösarna är opartiska och skulle en jävsituation uppstå avböjer de att avgöra ett visst ärende.

Norström själv sitter naturligtvis också i policyrådgivningsgrppen för stiftelsen. Ändå har han inget personligt förhållande till Wadstedt. Så pass säker är han på att han inte är jävigt att han väljer att inte säga ett knyst om sitt engagemang.

Slutsats: Skit i den jävla tönten. Försvarsadvokaterna har koll på det här. Kasta dig istället över telekompaketet. Se till att internet inte blir kabeltv. IPRED suger, FRA ska rivas, och vi ska skicka vett till Bryssel, men just nu är det telekompaketet som gäller. Go, go, go!

http://www.nsm-sverige.se/forum/
http://werebuild.eu/

December 30, 2008

Denna ständiga trafikdata

Filed under: Svart Måndag — by snorkig @ 2:16 pm
Tags: , , ,

Christopher tokbloggar nu i dagarna från CCC, och uppmärksammar på ett av tilläggen i Telekompaketet. Klamberg har tidigare skrivit om bland annat det.

Traffic data may be processed by any natural or legal person for the purpose of implementing technical measures to ensure the security of a public electronic communication service, a public or private electronic communications network, an information society service or related terminal and electronic communication equipment. Such processing must be restricted to that which is strictly necessary for the purposes of such security activity.

Natural or legal person motsvaras alltså på svenska av fysisk eller juridisk person. I princip är innebär detta att vem som helst får behandla trafikdata om det är nödvändigt för att säkerställa säkerheten i en tjänst eller nätverk, där vem som helst t ex kan vara myndigheter, företag, kommuner, administratörer, etc. Det behöver inte vara uruselt, för som så många konstiga förslag går det att motivera varför det måste vara tillåtet, och den övre gränsen utgörs av vad som är strikt nödvändigt för att trygga säkerheten. Dock väcker det av förståeliga skäl oro, eftersom EU inte direkt är kända för att slå vakt om rättigheten till ett fritt Internet, men också därför att trafikdatan kan missbrukas så lätt. Säkerhet före integritet, det är EU:s motto.

Nå, det känns ju extra tryggt att veta att FRA ska hjälpa myndigheter att trygga säker kommunikation. Från årsskiftet. De ska också arbeta förebyggande. Antar att förebyggande i det här fallet betyder signalspaning i någon form. Nåt att se fram emot.

Create a free website or blog at WordPress.com.