Snorkig

November 30, 2009

FRA

Filed under: Svart Måndag — by snorkig @ 10:54 pm
Tags: , , , ,

Strax upphör privatlivet. Jag är besviken. Besviken och uppgiven. Vad ska krävas för att vi ska få stopp på idiotin? Just ikväll ser jag kommisionär Wallström i varje politiker. Inte riktigt den här världen jag vill vara del av. Inte det här Europa. Nu ska jag sova på saken, och förhoppningsvis vakna mer snorkig än bitter.

Advertisements

September 16, 2009

Utebliven förändring

Filed under: Svart Måndag — by snorkig @ 12:26 pm
Tags: , , ,

Obama supports extending Patriot Act provisions

Helt oväntat verkar Patriot Act vara på väg mot en hjärt-och-lung-räddning. Delar av lagen som skulle ha upphört kommer nu att beaktas igen, och eventuellt förnyas. Man kan till och med tänka sig att bättra på skyddet för medborgeliga rättigheter – förutsatt att det inte kommer i vägen för lagens verkan.

In a letter to lawmakers, Justice Department officials said the administration supports extending the three expiring provisions of the law, although they are willing to consider additional privacy protections as long as they don’t weaken the effectiveness of the law.

Efter IPRED kommer mer skit från EU.

Intellectual Property Rights: Commission comes forward with practical, non-legislative measures to combat counterfeiting and piracy

Kommissionen vill komplettera effekten av lagstiftning genom att:

 • stödja genomdrivandet genom EU Observatory on counterfeiting and piracy
 • befrämja administrativs samarbete för att säkerställa ett bättre informationsflöde
 • fördjupa samarbetet mellan vad som nu verkar vara motparter i konflikter

Och här hemma är det FRA-lagen som är på tapeten.

Jurister: Därför kan FRA-lagen vara olaglig

Ingenting förändras, allting är sig likt.

May 2, 2009

Déjà vu i telekompaketsdebatten

Filed under: Svart Måndag — by snorkig @ 12:59 pm
Tags: , , ,

Jag, liksom många andra, har funderat en del över vad ända in i aftonskogen Torstensson pysslar med. Sen replikerar hon Christopher Kullenberg i Expressen och det mesta blir uppenbart. Det här är Afganistan-argumenten en gång till. Det är inte utan att jag funderar på om hon tror på det hon skriver, men slutsatsen måste vara nej. Det här är en rökridå.

Departementet manglar ut samma factoids i alla tänkbara kanaler. Samtidigt byter man fot då och då när man inser att argumenten inte biter. Skulle Citizen Rights Amendments gå igenom så tror jag att departementet kommer hitta på nya anledningar till varför det är en dålig idé. Jag får en definitiv känsla av att någon har sålt våra rättigheter för att få skåla med rätt personer på rätt fester – igen. Faktiskt är det inte utan att jag undrar om Reinfeldt har ett finger med i spelet, men som vanligt skickar fram andra till att ta smällen.

Till att börja med måste jag dementera att telekompaketet skulle förvandla internet till något slags kabel-tv. Det finns över huvud taget inga sådana skrivningar alls, och har heller inte funnits.

Enkel redigering ger istället:

Till att börja med måste jag dementera att FRA-lagen skulle handla om massavlyssning. Det finns över huvud taget inga sådana skrivningar alls, och har heller inte funnits.

Tyvärr måste jag konstatera att det nog inte går att övertyga Torstensson om att tilläggen är väldigt viktiga för internets framtid. Ring EU-parlamentarikerna istället. Rädda Citizens Rights Amendments.

save_eu_net_2point0

En kvalificerad gissning är att parlamentariker från länder som är bekanta med hård övervakning är något mer mottagliga för argument från oroliga medborgare.

Catiusca Marini

Alexander Alvaro

January 3, 2009

Hemliga förhandlingar skadar demokratin

Filed under: Svart Måndag — by snorkig @ 11:40 am
Tags: , , , ,

Mest framträdande exemplet på hur fel hemliga förhandlingar kan slå såg vi i samband med nattmanglingen av FRA-lagsmotståndare inför juniomröstningen. Den minimala strimma hopp om att avvärja FRA-lagen gick om intet. Vad hände bakom de stänga dörrarna? Det vet bara de som var närvarande, men uppenbart fulspelades det obehindrat. Utanför stod pressen och undrade. Trycket på riksdagsgrupperna var stort, trycket på FRA-lagskritikerna om möjligt större. Grupptryck, hot, mobbing, myspys. Man får väl säga att även om just detta exempel nog är bland de extremare inom svensk politik, så är det uppenbart att stängda dörrar inte främjar demokratin.

Varför tycker jag det? De processer som äger rum under tidspressade, hemliga möten där det är viktigt att efteråt vara överens är överväldigande. Det går bortom grupptryck. Grupptryck sker på en medveten nivå. Det jag pratar om är grupptänk och avindividualisering.

Grupptänk inträffar när följande omständigheter är uppfyllda:

 • Tongivande ledare
 • (Åsikts)homogenitet bland medlemmar
 • Isolering från yttre kunskaps- och analyskällor

Låter det bekant? De första två punkterna uppfylls nästan automatiskt inom partipolitiken. Den tredje blir spiken i kistan när partigrupperna sätter sig bakom lyckta dörrar för att komma fram till en gemensam åsikt. För att som kritiker komma segrande ur behövs massiv mental och praktisk förberedelse. Alternativet är att hålla förhandlingar öppna. På det viset kan man dessutom visa att fulspel inte var en faktor. Det behövs för att återvinna förtroendet.

Politik och hot

Filed under: Svart Måndag — by snorkig @ 11:03 am
Tags: , ,

Scaber Nestor skriver idag ganska utlämnande om varför “felknullade rövhåll” som ringer och hotar inte når fram till honom. Jag känner farbror Skabbe personligen och jag har i förbigående pratat om just idioter som tror sig kunna åstadkomma något genom hot. Visst, det är klart det funkar ibland. Det funkar när Reinfeldt hotar Karl Sigfrid. Samtidigt får man vara medveten om att de som ställer upp som frontfigurer för i princip vilken rörelse som helst inte är direkt lättskrämda och detta ofta på grund av tidigare erfarenheter.

Felknullade rövhål finns det gott om. Jag behöver kanske inte gå in på mina egna erfarenheter men jag kan säga så mycket som att dylika samtal mest lyckas få mig irriterad. Hur tänker man när man hotar politiskt aktiva? Tycker man inte om det som sägs går det faktiskt lika bra att inte lyssna. Vi har (nästan) åsiktsfrihet i Sverige. Vore det inte smartare att starta en egen rörelse och arbeta för att nå ut med sin egen agenda? Nej, just det… Ni har inga åsikter. Never mind. Men ni kan ju dra till lokala fotbollsmatchen, kanske?

January 1, 2009

Integritet vs Säkerhet

Filed under: Svart Måndag — by snorkig @ 2:36 pm
Tags: , , , ,

Scaber Nestor funderar idag över hur riksdagsledamöterna funderade när de valde att klubba igenom FRA-lagen. Garanterad förlust av privatliv eller så gott som obefintlig risk att förlora liv och lem, svår avvägning det där. Liksom Scaber väljer jag utan att blinka integritet över inbillad säkerhet. Men är inte riksdagsmännens ställningstagande ännu mer märkligt än så?

Förlusten av den personliga integriteten är visserligen något som hos många väcker obehag, och detta obehag är inte att förringa. Rätten till privatliv är inget vi borde behöva motivera, det borde vara en självklarhet, men här står vi nu med utökad övervakning. Säkerhet, kallas det visst. Trygg, tryggare, kränkt. En statlig myndighet kommer att ha tillträde till vårt privatliv, möjlighet att kartlägga våra vanor och bekantskaper, och datan kan hamna lite var som helts. Det är mer än obehagligt, det är farligt.

Ta PKU-registret som exempel. Registret upprättades i forskningssyfte, men då och då begär polisen tillgång. 2008 tillsattes en utredning om översyn av Biobankslagen som potentiellt kan göra PKU-registret tillgängligt vid brottsutredningar. Tänk sedan 10 år framåt när PKU-registret används för att beräkna försäkringspremien. Eller fem år när PKU görs tillgängligt för direktsökning av utländska brottsbekämpande myndigheter. Känns det för overkligt? Tänk då istället ett par år framåt när DNA-registret är tillgängligt för direktsök av utländska myndigheter. Under tiden regleras utlämning av uppgifter av en förordning som ska träda i kraft “så snart som möjligt” eftersom:

Enligt artikel 11 och rättelsen till rådets rambeslut (EGT L 75, 15.3.2007, s. 26) ska medlemsstaterna ha genomfört rambeslutet före den 19 december 2008.

Jag skrev om det här. Förslagen är visserligen inte lika absurda som FRA-lagstiftningen, men eftersom allt sker i det tysta får vi ingen debatt angående helheten. Vad blir effekten när DNA-registret eventuellt utökas? Vad ska vi ha FRA till om vi har informationsutbyte mellan poliskårerna? Brott som täcks av rambeslutet inkluderar:

2. Terrorism

11. IT-brottslighet
12. Miljöbrott, inbegripet olaglig handel med hotade djurarter och hotade växtarter och växtsorter
13. Hjälp till olovlig inresa och olovlig vistelse

26. Olaglig handel med nukleära och radioaktiva ämnen
31. Kapning av flygplan eller fartyg
32. Sabotage

Låter misstänkt likt det FRA skulle spana på, fast med skillnad att det potentiellt skulle bli mer rättssäkert. Lägg till ett par större ambassader och vi kan bomma igen FRA för gott. Visst, informationsutbytet är en fullständigt onödig åtgärd, och kommer förmodligen leda till ändamålsglidning. Ingenting i världen kan få mig att tro att EU nöjer sig med att använda förfarandet för att lösa mord, och förhindra terrorism. Särskilt inte när Förfalskning och piratkopiering finns med på listan över brott. Men det är åtminstone mindre dåligt än FRA. Polisen är mindre hemlig och lättare att granska. Å andra sidan borde det vara välkänt att politiker i EU inte riktigt har alla hönsen hemma, så det är bara en tidsfråga innan man tycker att det är en lysande idé att använder informationsutbyte för något korkat.

Varför är det ett problem? Databaser läcker. Människor felar. När saker går fel blir någon alltid lidande. Det är klart att man måste göra vissa avvägningar när det gäller exempelvis brottsutredning, men vi behöver i högre grad lära oss att ifrågasätta nyttan med att alltid offra integriteten.

December 30, 2008

Fortfarande massavlyssning

Filed under: Svart Måndag — by snorkig @ 7:21 pm
Tags: , ,

Tankar från rooten, Scaber Nestor och Klamberg analyserar den nya promemorian ur lite olika vinklar. Tankar från rooten analyserar av förståeliga skäl de tekniska aspekterna. Liksom många andra undrar han vad en signalbärare rent konkret är.

Gah. Jag lutar åt det förra alternativet, att det är våglängdskanaler man siktar på, men tänk så mycket enklare det hade kunnat bli om man kommit med ett konkret, illustrativt exempel.

Jag tror att jag har en aning om varför begreppen är luddiga och faktiskt fler än en aning när jag tänker efter. Till att börja med kan man ju titta på det ursprungliga förslaget där det talas om att filtrera ljus. Vidare så var det aldrig meningen att vi skulle fatta. Det här är något regeringen gör för vårt eget bästa; fattar lite obehagliga beslut så att fårskocken kan ha det bra. Satsa pengar på att inga av de nya begrepp som trillar ut kommer att förklaras eller definieras tydligt. Ju luddigare desto bättre, för då finns inget att kritisera.

Leif klurar också lite på tillgången till signalerna. Vad FRA kan är inte samma som vad FRA får göra, det vet vi sedan tidigare. Det räcker inte med att säga: “Aja baja, herr Spion!”. Kan FRA så gör FRA. Därför blir det viktigt att fundera över vad kontrollmyndighetens “rådighet över signalbärarna” innebär i praktiken. Min gissning är väl att kontrollmyndigheten får juridisk såväl som teknisk rådighet. På sidan 47 kan vi läsa:

Om kontrollmyndigheten ges rådighet över de signaler som överförs till samverkanspunkterna har myndigheten nämligen inte bara möjlighet att ge signalspaningsmyndigheten tillgång till de tillståndsgivna signalbärarna, utan också att stoppa tillgången när det är nödvändigt för att verkställa ett beslut om avbrytande av inhämtning.

Stoppa tillgången kan man inte göra enkom med juridik. Å andra sidan är det full möjligt att någon någonstans inbillar sig det. Hoppet lever, men all anledning finns att bevaka denna punkten.

Klamberg tittar förstås istället på juridiken och då framför allt på vad som inte har ändrats i lagen. All trafik ska fortfarande till samverkanspunkterna (vilket innebär att en myndighet får full tillgång även om det nu är kontrollmyndigheten istället), och teknikutveckling får ske utan att det finns ett yttre hot i bilden. Något annat vore kanske konstigt.

Efter att ha gluttat igenom promemorian tycker jag nog att det ur juridisk synpunkt verkar svårt att komma längre. Man har t o m tagit hänsyn till Europakonventionen. De juridiska frågetecknen var ju dock bara ett av frågetecknen. Frågan är varför vi ska ha en FRA-lag över huvud taget. Jag tror fortfarande inte att signalspaning i kabel är svaret. Ett av Klambergs tidigare inlägg ger en bra förklaring till varför. Det är ett ganska lång och läsvärt inlägg, men huvudpoängen måste ändå vara:

Jämfört med tidigare spel som jag genomfört, höjde Estigis handlande konfliktnivån i regionen markant. Om detta spel skrev Gotlands Allehanda. Mitt intryck var Estigi avstod från att analysera vad det egna landets handlande innebar för den regionala säkerheten utan de ville bara “vinna” över de andra länderna, om detta nu är möjligt och önskvärt i verkligheten.

Vad hände med större ambassad är bättre än signalspaning?

Denna ständiga trafikdata

Filed under: Svart Måndag — by snorkig @ 2:16 pm
Tags: , , ,

Christopher tokbloggar nu i dagarna från CCC, och uppmärksammar på ett av tilläggen i Telekompaketet. Klamberg har tidigare skrivit om bland annat det.

Traffic data may be processed by any natural or legal person for the purpose of implementing technical measures to ensure the security of a public electronic communication service, a public or private electronic communications network, an information society service or related terminal and electronic communication equipment. Such processing must be restricted to that which is strictly necessary for the purposes of such security activity.

Natural or legal person motsvaras alltså på svenska av fysisk eller juridisk person. I princip är innebär detta att vem som helst får behandla trafikdata om det är nödvändigt för att säkerställa säkerheten i en tjänst eller nätverk, där vem som helst t ex kan vara myndigheter, företag, kommuner, administratörer, etc. Det behöver inte vara uruselt, för som så många konstiga förslag går det att motivera varför det måste vara tillåtet, och den övre gränsen utgörs av vad som är strikt nödvändigt för att trygga säkerheten. Dock väcker det av förståeliga skäl oro, eftersom EU inte direkt är kända för att slå vakt om rättigheten till ett fritt Internet, men också därför att trafikdatan kan missbrukas så lätt. Säkerhet före integritet, det är EU:s motto.

Nå, det känns ju extra tryggt att veta att FRA ska hjälpa myndigheter att trygga säker kommunikation. Från årsskiftet. De ska också arbeta förebyggande. Antar att förebyggande i det här fallet betyder signalspaning i någon form. Nåt att se fram emot.

Vart tog sanningskommissionen vägen?

Filed under: Svart Måndag — by snorkig @ 9:05 am
Tags: , ,

De i motståndet som fortfarande minns sommaren kanske i bakhuvudet har ett vagt minne av en anmälan eller två mot FRA och deras hantering av personuppgifter. Datainspektionen hittade inget fel, quelle surprise, men det minsta man kan säga är att FRA:s rykte blev aningen skitigare. Aningen, därför att när något är smutsgrått från början är det ingen som märker skillnaden.

FRA är super-duperhemligt, eller ska vara i alla fall. Sommaren visade oss en annan verklighet. När FRA:s anställda efter omröstningen hängdes ut på nätet svarade GD Åkessons med att i en intervju säga:

– Det kan leda till att galna människor använder den här informationen för att på ett eller annat sätt skada våra medarbetare. Det kan vara allvarligt.

Säga vad man säga vill om det fantastiskt meningslösa i att kartlägga oskyldiga tjänstemän, men jag blev orolig. Riktigt orolig. Chefen för en spionorganisation blir orolig över kartläggning gjord av vanliga medborgare som i princip bara har tillgång till Google? Om detta är vad som står mellan oss och Ryssland är det lika bra att börja avsluta varje mening med kamrat. Å andra sidan har vi ingen militär att prata om så med eller utan signalspaning klarar vi inte av yttre militära hot. Möjligen kan militären brygga lite extra kaffe till våra befriare. Kanske därför FRA ska spana på yttre hot.

Nåväl. Vi fick ju fler smaskiga hemlisar under sommaren: FRA:s (tydligen) lagliga om än tvivelaktiga hantering av personuppgifter, slentrianmässigt hemligstämplande, och inte minst signalspaning utan positivt lagstöd. Dessutom, sedan PUL trädde i kraft, behöver FRA undantag från PUL för att över huvud taget få hantera personuppgifter. Så generös är PUL. Integritetsdebatten var och förblir en skendebatt eftersom förordningar inte skriver sig själva. Har FRA haft undantag innan FRA-PUL så är det regeringens fel.

Där någonstans kan man ju tycka att en sanningskommission vore på sin plats. I början på sommaren var ju sanningskommission lika hett och inne som senaste modet från Paris. Staffan Danielsson har nyligen krävt det. Enda sättet att återfå allmänhetens förtroende är att rensa ut i garderoben. Synd bara att Tolgfors å det bestämdaste avvisar kravet. Det är inte vidare vackert att mörka åsiktsregistrering.

December 29, 2008

Hello World!

Filed under: Svart Måndag — by snorkig @ 2:41 pm
Tags:

Eftersom ett nöt av sällan skådat slag envisas med att sabba för Svart Måndag migrerar bloggeriet till wordpress istället. Lycka till med att sänka den. Idiot.

Regeringen har alltså traditionen trogen gett oss en trevlig liten julklapp. FRA 2.0 är lanserad, uppmärksammad och analyserna hade börjat innan Tolgfors sa kex. Så mycket för att tiga ihjäl debatten. Som ett litet tips kan man säga att kritikerna inte alls fått som vi vill, och vi kommer inte glömma det här till valet, eftersom nästa val är alldeles runt hörnet, även om det råkar vara till EU. Det senaste årets debatt om integritet kommer nog lämna sina spår, och kanske får vi en liten förhandsvisning inför riksdagsvalet.

Dessutom vet vi ju att även om FRA-lagen ur juridisk synpunkt nu når upp till minimikraven – inte särskilt mycket att fira i min mening – så kommer regeringen fippla bort justeringarna genom nya lagar som ingen kan förklara varför det är så bråttom med. Krydda sedan med lite mustig IPRED, dekorera med ACTA och servera med trafikdatalagring och det blir rätt uppenbart att våra makthavare är ute och cyklar. I sjön.

På tal om sjön kan vi ju verkligen snacka om att kasta pengar i Östersjön. De nya lagarna kommer att kosta multum för konsumenterna och för det får vi – ingenting. Lite som att kasta miljarder på en döende bilindustri, men det är i och för sig ett annat kapitel. Men i en tid när ekonomin är lite instabil för att uttrycka det milt, vore det inte klokare att vänta med lagar som fördyrar Internet?

Åtminstone skulle man ju kunna tänka sig att regeringen tog sig tid att svara på frågor som motståndet har velat ha svar på sedan i våras.

 • Vilket hot föreligger mot Sverige som kan motivera dylika ingrepp i integriteten?
 • Varför är det så bråttom?
 • Finns det något som talar för att signalspaningen kommer att ge önskad effekt?
 • Finns det alternativa sätt att uppnå samma sak?
 • Finns det kostnadseffektivare sätt att uppnå samma sak?
 • Vilka blir konsekvenserna av den nya lagstiftningen?
 • Hur ska vi kunna lita på FRA när de verkar lida av superhjältekomplex?

Det som nog är konstigast i hela soppan är att ingen politiker verkar tycka att lagen ska läggas på is fram till de utlovade ändringarna är på plats, och konsekvenserna av lagen är utredda. Skygglapparna på i regeringsduglighetens namn. Nedräkningen till 1984 fortsätter.

Blog at WordPress.com.