Snorkig

April 27, 2009

Jäv och rättsröta

Filed under: Svart Måndag — by snorkig @ 7:40 am
Tags: , ,

Ok. Låt mig se om jag fattat detta rätt.

Domaren i TPB-rättegången kan ha varit jävig. Han, tillsammans med Henrik Pontén, Peter Danowsky och Monique Wadsted är med i Svenska Föreningen för Upphovsrätt. Norström har också hållit föredrag för föreningen:

11.45 Vitesförbud i upphovsrätten – erfarenheter och utveckling
Tomas Norström, rådman, Stockholms tingsrätt

Danowsky sitter i styrelsen för föreningen som beskriver sig så här (cachad):

Bland medlemmarna finns upphovsrättsligt intresserade representanter för alla former av skapande litterär eller konstnärlig verksamhet, liksom för verksamheter inom film, radio och television, fonogram, press, förlag, industridesign och software.

Samma SFU som sedan länge är ansluten till ALAI där villkor för medlemskap är:

Any person or legal entity interested in authors’ rights, and not at risk of being influenced into taking up positions that are inconsistent with the principles of literary and artistic property, may make application for membership of ALAI.

Han sitter också i styrelsen för Svenska Föreningen för Industriellt Rättsskydd (SFIR). Han lobbar för skärpt lagstiftning på området upphovsrättsintrång, och verkar för stärkning av mjukvarupatent. Låt oss heller inte glömma att han är Bahnhof-dräparen. Han har dessutom extraknäck som tvistlösare på stiftelsen .SE där kollegorna är Monique Wadstedt och Jan Rosén. Extra humor blir det när man läser:

Tvistlösarna är opartiska och skulle en jävsituation uppstå avböjer de att avgöra ett visst ärende.

Norström själv sitter naturligtvis också i policyrådgivningsgrppen för stiftelsen. Ändå har han inget personligt förhållande till Wadstedt. Så pass säker är han på att han inte är jävigt att han väljer att inte säga ett knyst om sitt engagemang.

Slutsats: Skit i den jävla tönten. Försvarsadvokaterna har koll på det här. Kasta dig istället över telekompaketet. Se till att internet inte blir kabeltv. IPRED suger, FRA ska rivas, och vi ska skicka vett till Bryssel, men just nu är det telekompaketet som gäller. Go, go, go!

http://www.nsm-sverige.se/forum/
http://werebuild.eu/

Advertisements

April 26, 2009

Enkelt räknas inte

Filed under: Svart Måndag — by snorkig @ 6:13 pm
Tags: , , , ,

Med anledning av Piratpartiets dramatiska tillväxt efter TPB-domen väljer politikerbloggen att granska proceduren. Andra än ifrågasätter. Vi har sett det förut när det stormade som mest kring IPRED. Då hette det att en liten högljudd grupp stod för oljudet. Är det för enkelt att gå med så räknas det inte.

Piratpartiet har valt att lägga tröskeln lågt. I min erfarenhet är detta ett bra och klokt val. Det ska vara enkelt att gå med, och det ska inte automatiskt innebära några stora åtaganden. Det riktiga engagemanget kommer sen, när medlemmen har fått en möjlighet att orientera sig först. Ibland önskar jag att fler följde samma mönster. Men populärt är det minsann inte. Etablissemanget fnyser åt enkelt. Istället vill man att engagerade unga människor ska koka kaffe i 20 år tills de inte har någon hjärna kvar och sen kan de få en plats i riksdagen som tack.

Medlemskap i Piratpartiet är enkelt. Det löses lätt med ett par musklick, gratis är det också. Ändå vet jag åtminstone 2 personer som är väljare men inte orkar gå med i partiet. På riktigt, alltså. De röstar åtminstone.

Men, det får en att tänka, om enkelt inte räknas, vilka fler är då ett skämt? Amazon? Ska försäljning från Amazon anses mindre värd eftersom köp kan göras med ett enda musklick? Amazon har dessutom patent på eländet. Ska försäljning från CDON vara mindre värd eftersom man inte behöver gå ner till stan för att handla? Det blir ju billigare, och man kan beställa när som helst. Då kan det ju inte räknas. Eller också kan man vakna och inse att engagemangsgrad inte har med svårigheter att göra.

Aktivism har heller inget med engagemang att göra. De två killarna jag nämnde ovan är väldans engagerade i integritetsfrågor, de har bara inte aktiverat sig. Många har också i alla fall till mig personligen sagt att de tycker att det är skönt att Svart Måndag finns, eftersom de tycker att läget är åt helvete men inte orkar göra något åt det. Sånt är läget. Alla som är engagerade kommer inte gå med i en grupp, ett nätverk, eller ett parti. Inte heller kommer alla som går med att vara aktiva, och vissa som inte går med kommer att vara aktiva ändå. Kan vi hålla isär begreppen nu?

Pong

Filed under: Kort sagt — by snorkig @ 12:36 pm

Jag lever.

January 3, 2009

Hemliga förhandlingar skadar demokratin

Filed under: Svart Måndag — by snorkig @ 11:40 am
Tags: , , , ,

Mest framträdande exemplet på hur fel hemliga förhandlingar kan slå såg vi i samband med nattmanglingen av FRA-lagsmotståndare inför juniomröstningen. Den minimala strimma hopp om att avvärja FRA-lagen gick om intet. Vad hände bakom de stänga dörrarna? Det vet bara de som var närvarande, men uppenbart fulspelades det obehindrat. Utanför stod pressen och undrade. Trycket på riksdagsgrupperna var stort, trycket på FRA-lagskritikerna om möjligt större. Grupptryck, hot, mobbing, myspys. Man får väl säga att även om just detta exempel nog är bland de extremare inom svensk politik, så är det uppenbart att stängda dörrar inte främjar demokratin.

Varför tycker jag det? De processer som äger rum under tidspressade, hemliga möten där det är viktigt att efteråt vara överens är överväldigande. Det går bortom grupptryck. Grupptryck sker på en medveten nivå. Det jag pratar om är grupptänk och avindividualisering.

Grupptänk inträffar när följande omständigheter är uppfyllda:

  • Tongivande ledare
  • (Åsikts)homogenitet bland medlemmar
  • Isolering från yttre kunskaps- och analyskällor

Låter det bekant? De första två punkterna uppfylls nästan automatiskt inom partipolitiken. Den tredje blir spiken i kistan när partigrupperna sätter sig bakom lyckta dörrar för att komma fram till en gemensam åsikt. För att som kritiker komma segrande ur behövs massiv mental och praktisk förberedelse. Alternativet är att hålla förhandlingar öppna. På det viset kan man dessutom visa att fulspel inte var en faktor. Det behövs för att återvinna förtroendet.

Politik och hot

Filed under: Svart Måndag — by snorkig @ 11:03 am
Tags: , ,

Scaber Nestor skriver idag ganska utlämnande om varför “felknullade rövhåll” som ringer och hotar inte når fram till honom. Jag känner farbror Skabbe personligen och jag har i förbigående pratat om just idioter som tror sig kunna åstadkomma något genom hot. Visst, det är klart det funkar ibland. Det funkar när Reinfeldt hotar Karl Sigfrid. Samtidigt får man vara medveten om att de som ställer upp som frontfigurer för i princip vilken rörelse som helst inte är direkt lättskrämda och detta ofta på grund av tidigare erfarenheter.

Felknullade rövhål finns det gott om. Jag behöver kanske inte gå in på mina egna erfarenheter men jag kan säga så mycket som att dylika samtal mest lyckas få mig irriterad. Hur tänker man när man hotar politiskt aktiva? Tycker man inte om det som sägs går det faktiskt lika bra att inte lyssna. Vi har (nästan) åsiktsfrihet i Sverige. Vore det inte smartare att starta en egen rörelse och arbeta för att nå ut med sin egen agenda? Nej, just det… Ni har inga åsikter. Never mind. Men ni kan ju dra till lokala fotbollsmatchen, kanske?

January 2, 2009

Idiotin tar aldrig slut

Filed under: Kort sagt — by snorkig @ 3:12 pm
Tags: , , ,

BBC rapporterar att man i Storbritannien överväger att outsourca trafikdatalagring till privata företag. Som det är nu måste data begäras ut från telekombolagen, men si det duger inte. Det ska vara centraliserat och heltäckande för annars stoppar man ju inga terrorister. Dock försäkrar man om att man tänker slå vakt om integriteten. Sir Ken Macdonald avfärdar:

“All history tells us that reassurances like these are worthless in the long run. In the first security crisis the locks would loosen.”

Edit: Anohito.. och XOR skriver också.

January 1, 2009

Integritet vs Säkerhet

Filed under: Svart Måndag — by snorkig @ 2:36 pm
Tags: , , , ,

Scaber Nestor funderar idag över hur riksdagsledamöterna funderade när de valde att klubba igenom FRA-lagen. Garanterad förlust av privatliv eller så gott som obefintlig risk att förlora liv och lem, svår avvägning det där. Liksom Scaber väljer jag utan att blinka integritet över inbillad säkerhet. Men är inte riksdagsmännens ställningstagande ännu mer märkligt än så?

Förlusten av den personliga integriteten är visserligen något som hos många väcker obehag, och detta obehag är inte att förringa. Rätten till privatliv är inget vi borde behöva motivera, det borde vara en självklarhet, men här står vi nu med utökad övervakning. Säkerhet, kallas det visst. Trygg, tryggare, kränkt. En statlig myndighet kommer att ha tillträde till vårt privatliv, möjlighet att kartlägga våra vanor och bekantskaper, och datan kan hamna lite var som helts. Det är mer än obehagligt, det är farligt.

Ta PKU-registret som exempel. Registret upprättades i forskningssyfte, men då och då begär polisen tillgång. 2008 tillsattes en utredning om översyn av Biobankslagen som potentiellt kan göra PKU-registret tillgängligt vid brottsutredningar. Tänk sedan 10 år framåt när PKU-registret används för att beräkna försäkringspremien. Eller fem år när PKU görs tillgängligt för direktsökning av utländska brottsbekämpande myndigheter. Känns det för overkligt? Tänk då istället ett par år framåt när DNA-registret är tillgängligt för direktsök av utländska myndigheter. Under tiden regleras utlämning av uppgifter av en förordning som ska träda i kraft “så snart som möjligt” eftersom:

Enligt artikel 11 och rättelsen till rådets rambeslut (EGT L 75, 15.3.2007, s. 26) ska medlemsstaterna ha genomfört rambeslutet före den 19 december 2008.

Jag skrev om det här. Förslagen är visserligen inte lika absurda som FRA-lagstiftningen, men eftersom allt sker i det tysta får vi ingen debatt angående helheten. Vad blir effekten när DNA-registret eventuellt utökas? Vad ska vi ha FRA till om vi har informationsutbyte mellan poliskårerna? Brott som täcks av rambeslutet inkluderar:

2. Terrorism

11. IT-brottslighet
12. Miljöbrott, inbegripet olaglig handel med hotade djurarter och hotade växtarter och växtsorter
13. Hjälp till olovlig inresa och olovlig vistelse

26. Olaglig handel med nukleära och radioaktiva ämnen
31. Kapning av flygplan eller fartyg
32. Sabotage

Låter misstänkt likt det FRA skulle spana på, fast med skillnad att det potentiellt skulle bli mer rättssäkert. Lägg till ett par större ambassader och vi kan bomma igen FRA för gott. Visst, informationsutbytet är en fullständigt onödig åtgärd, och kommer förmodligen leda till ändamålsglidning. Ingenting i världen kan få mig att tro att EU nöjer sig med att använda förfarandet för att lösa mord, och förhindra terrorism. Särskilt inte när Förfalskning och piratkopiering finns med på listan över brott. Men det är åtminstone mindre dåligt än FRA. Polisen är mindre hemlig och lättare att granska. Å andra sidan borde det vara välkänt att politiker i EU inte riktigt har alla hönsen hemma, så det är bara en tidsfråga innan man tycker att det är en lysande idé att använder informationsutbyte för något korkat.

Varför är det ett problem? Databaser läcker. Människor felar. När saker går fel blir någon alltid lidande. Det är klart att man måste göra vissa avvägningar när det gäller exempelvis brottsutredning, men vi behöver i högre grad lära oss att ifrågasätta nyttan med att alltid offra integriteten.

December 31, 2008

Gott nytt 1984!

Filed under: Svart Måndag — by snorkig @ 7:13 pm
Tags: , , , ,

Det här är ingen munter postning. Det här är årets sista wtf-postning. Promemorian Enklare informationsutbyte i brottsbekämpningen inom EU lades fram 15 september.

Inom EU har, på svenskt initiativ, antagits ett rambeslut om förenklat informations- och underrättelseutbyte mellan de brottsbekämpande myndigheterna i Europeiska unionens medlemsstater.
/…/
Promemorian innehåller en bedömning av vilken tillämpningsreglering som behövs för att genomföra rambeslutet i svensk rätt.

Datainspektionen säger om förslaget:

– Datainspektionen har förståelse för att ett internationellt utbyte av information kan vara av betydelse för en effektiv brottsbekämpning. Vi anser dock att Justitiedepartementets förslag inte är tillräckligt tydligt och utförligt. Rambeslut som möjliggör så här omfattande informationsutbyte bör dessutom införas i svensk lag via riksdagsbeslut i stället för via en förordning som nu föreslås, säger Datainspektionens generaldirektör Göran Gräslund.

Grundlig läsning väntar ännu men glädjande nyhet är att förordningen “bör träda i kraft så snart som möjligt“. Inte ett dugg förvånad blir man att det är Bodström som har initierat rambeslutet, eller att kampen mot terrorism finns med som anledning till informationsutbytet. Eftersom inga lagändringar behövs kan man smyga igenom detta med en förordning, och slippa samma storm som med FRA. Men framför allt innebär det att det blir svårt att se helheten.

Sexförbrytare tvingas överlämna lösenord

Filed under: Svart Måndag — by snorkig @ 9:32 am
Tags: , , , , ,

MSNBC rapporterar att sexförbrytare i Georgia från 1 januari tvingas lämna över lösenord, användarnam och email-adresser. Detta för att den lokala polisen ska kunna logga in och verifiera att ingen grooming äger rum. Tydligen räcker det inte med att förbrytaren ska hängas ut på Internet, inte får bosätta sig var som helst och heller inte får vistas var som helst. Pedofiler och våldtäktsmän får visst jagas med alla tillgängliga medel.

“/…/To some degree, we do invade their privacy,” said Staton, a Republican from Macon. “But the feeling is, they have forfeited, to some degree, some privacy rights.”

Behjärtansvärt. Pedofiler väcker avsky så till den milda grad att de anses ha förverkat sina rättigheter. Förutom det uppenbara problemet i att tilltaget öppnar upp för liknande åtgärder mot fler individer bör man, precis som med andra aktuella lagar, fundera över rimlighet, proportionalitet och effektivitet. Finns det verkligen inte bättre sätt att skydda barn än att hänga ut folk på nätet och kränka deras rätt till privatliv?

Den gängse bilden av sexbrott är mörk gränd och obekant förövare, men till vanligheterna hör att gärningsmannen är bekant eller t o m släkt med offret och ofta även i en intim relation med offret i fallet våldtäkt. En offentlig uthängnig är då tänkt att minska risken för återfall i sexbrott genom att få förbrytaren utstött.

I Sverige finns ingen digital skampåle i statlig drift, men däremot privat. Förutom att den sätter de dömda risksituation, så kan den strida mot PUL och också riskerar att falla under förtal. Därför ska den granskas av Datainspektionen. Intressant att i samma veva ska IPRED1 genomföras och den digitala skampålen är godtagbar för fildelare. Där ska det dessutom bekostas av den som begått brottet. Märkligt.

December 30, 2008

Fortfarande massavlyssning

Filed under: Svart Måndag — by snorkig @ 7:21 pm
Tags: , ,

Tankar från rooten, Scaber Nestor och Klamberg analyserar den nya promemorian ur lite olika vinklar. Tankar från rooten analyserar av förståeliga skäl de tekniska aspekterna. Liksom många andra undrar han vad en signalbärare rent konkret är.

Gah. Jag lutar åt det förra alternativet, att det är våglängdskanaler man siktar på, men tänk så mycket enklare det hade kunnat bli om man kommit med ett konkret, illustrativt exempel.

Jag tror att jag har en aning om varför begreppen är luddiga och faktiskt fler än en aning när jag tänker efter. Till att börja med kan man ju titta på det ursprungliga förslaget där det talas om att filtrera ljus. Vidare så var det aldrig meningen att vi skulle fatta. Det här är något regeringen gör för vårt eget bästa; fattar lite obehagliga beslut så att fårskocken kan ha det bra. Satsa pengar på att inga av de nya begrepp som trillar ut kommer att förklaras eller definieras tydligt. Ju luddigare desto bättre, för då finns inget att kritisera.

Leif klurar också lite på tillgången till signalerna. Vad FRA kan är inte samma som vad FRA får göra, det vet vi sedan tidigare. Det räcker inte med att säga: “Aja baja, herr Spion!”. Kan FRA så gör FRA. Därför blir det viktigt att fundera över vad kontrollmyndighetens “rådighet över signalbärarna” innebär i praktiken. Min gissning är väl att kontrollmyndigheten får juridisk såväl som teknisk rådighet. På sidan 47 kan vi läsa:

Om kontrollmyndigheten ges rådighet över de signaler som överförs till samverkanspunkterna har myndigheten nämligen inte bara möjlighet att ge signalspaningsmyndigheten tillgång till de tillståndsgivna signalbärarna, utan också att stoppa tillgången när det är nödvändigt för att verkställa ett beslut om avbrytande av inhämtning.

Stoppa tillgången kan man inte göra enkom med juridik. Å andra sidan är det full möjligt att någon någonstans inbillar sig det. Hoppet lever, men all anledning finns att bevaka denna punkten.

Klamberg tittar förstås istället på juridiken och då framför allt på vad som inte har ändrats i lagen. All trafik ska fortfarande till samverkanspunkterna (vilket innebär att en myndighet får full tillgång även om det nu är kontrollmyndigheten istället), och teknikutveckling får ske utan att det finns ett yttre hot i bilden. Något annat vore kanske konstigt.

Efter att ha gluttat igenom promemorian tycker jag nog att det ur juridisk synpunkt verkar svårt att komma längre. Man har t o m tagit hänsyn till Europakonventionen. De juridiska frågetecknen var ju dock bara ett av frågetecknen. Frågan är varför vi ska ha en FRA-lag över huvud taget. Jag tror fortfarande inte att signalspaning i kabel är svaret. Ett av Klambergs tidigare inlägg ger en bra förklaring till varför. Det är ett ganska lång och läsvärt inlägg, men huvudpoängen måste ändå vara:

Jämfört med tidigare spel som jag genomfört, höjde Estigis handlande konfliktnivån i regionen markant. Om detta spel skrev Gotlands Allehanda. Mitt intryck var Estigi avstod från att analysera vad det egna landets handlande innebar för den regionala säkerheten utan de ville bara “vinna” över de andra länderna, om detta nu är möjligt och önskvärt i verkligheten.

Vad hände med större ambassad är bättre än signalspaning?

« Previous PageNext Page »

Blog at WordPress.com.