Snorkig

April 27, 2009

Jäv och rättsröta

Filed under: Svart Måndag — by snorkig @ 7:40 am
Tags: , ,

Ok. Låt mig se om jag fattat detta rätt.

Domaren i TPB-rättegången kan ha varit jävig. Han, tillsammans med Henrik Pontén, Peter Danowsky och Monique Wadsted är med i Svenska Föreningen för Upphovsrätt. Norström har också hållit föredrag för föreningen:

11.45 Vitesförbud i upphovsrätten – erfarenheter och utveckling
Tomas Norström, rådman, Stockholms tingsrätt

Danowsky sitter i styrelsen för föreningen som beskriver sig så här (cachad):

Bland medlemmarna finns upphovsrättsligt intresserade representanter för alla former av skapande litterär eller konstnärlig verksamhet, liksom för verksamheter inom film, radio och television, fonogram, press, förlag, industridesign och software.

Samma SFU som sedan länge är ansluten till ALAI där villkor för medlemskap är:

Any person or legal entity interested in authors’ rights, and not at risk of being influenced into taking up positions that are inconsistent with the principles of literary and artistic property, may make application for membership of ALAI.

Han sitter också i styrelsen för Svenska Föreningen för Industriellt Rättsskydd (SFIR). Han lobbar för skärpt lagstiftning på området upphovsrättsintrång, och verkar för stärkning av mjukvarupatent. Låt oss heller inte glömma att han är Bahnhof-dräparen. Han har dessutom extraknäck som tvistlösare på stiftelsen .SE där kollegorna är Monique Wadstedt och Jan Rosén. Extra humor blir det när man läser:

Tvistlösarna är opartiska och skulle en jävsituation uppstå avböjer de att avgöra ett visst ärende.

Norström själv sitter naturligtvis också i policyrådgivningsgrppen för stiftelsen. Ändå har han inget personligt förhållande till Wadstedt. Så pass säker är han på att han inte är jävigt att han väljer att inte säga ett knyst om sitt engagemang.

Slutsats: Skit i den jävla tönten. Försvarsadvokaterna har koll på det här. Kasta dig istället över telekompaketet. Se till att internet inte blir kabeltv. IPRED suger, FRA ska rivas, och vi ska skicka vett till Bryssel, men just nu är det telekompaketet som gäller. Go, go, go!

http://www.nsm-sverige.se/forum/
http://werebuild.eu/

Advertisements

1 Comment »

  1. […] du om det här? Nina skriver bland annat om begränsningar av Internet, Snorkig uppmanar oss att kasta oss över telekompaketet, Olof vill rädda “Sveriges Stolthet” 166:an och LePlaid ger oss en skön uppmaning att […]

    Pingback by Tillsammans formar vi nyskapande nätaktivism, del II « DOOM4 — April 27, 2009 @ 11:16 am |Reply


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: