Snorkig

December 31, 2008

Gott nytt 1984!

Filed under: Svart Måndag — by snorkig @ 7:13 pm
Tags: , , , ,

Det här är ingen munter postning. Det här är årets sista wtf-postning. Promemorian Enklare informationsutbyte i brottsbekämpningen inom EU lades fram 15 september.

Inom EU har, på svenskt initiativ, antagits ett rambeslut om förenklat informations- och underrättelseutbyte mellan de brottsbekämpande myndigheterna i Europeiska unionens medlemsstater.
/…/
Promemorian innehåller en bedömning av vilken tillämpningsreglering som behövs för att genomföra rambeslutet i svensk rätt.

Datainspektionen säger om förslaget:

– Datainspektionen har förståelse för att ett internationellt utbyte av information kan vara av betydelse för en effektiv brottsbekämpning. Vi anser dock att Justitiedepartementets förslag inte är tillräckligt tydligt och utförligt. Rambeslut som möjliggör så här omfattande informationsutbyte bör dessutom införas i svensk lag via riksdagsbeslut i stället för via en förordning som nu föreslås, säger Datainspektionens generaldirektör Göran Gräslund.

Grundlig läsning väntar ännu men glädjande nyhet är att förordningen “bör träda i kraft så snart som möjligt“. Inte ett dugg förvånad blir man att det är Bodström som har initierat rambeslutet, eller att kampen mot terrorism finns med som anledning till informationsutbytet. Eftersom inga lagändringar behövs kan man smyga igenom detta med en förordning, och slippa samma storm som med FRA. Men framför allt innebär det att det blir svårt att se helheten.

Advertisements

1 Comment »

  1. […] skrev om det här. Förslagen är visserligen inte lika absurda som FRA-lagstiftningen, men eftersom allt sker i det […]

    Pingback by Integritet vs Säkerhet « Snorkig — January 1, 2009 @ 2:37 pm |Reply


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: