Snorkig

December 30, 2008

Fortfarande massavlyssning

Filed under: Svart Måndag — by snorkig @ 7:21 pm
Tags: , ,

Tankar från rooten, Scaber Nestor och Klamberg analyserar den nya promemorian ur lite olika vinklar. Tankar från rooten analyserar av förståeliga skäl de tekniska aspekterna. Liksom många andra undrar han vad en signalbärare rent konkret är.

Gah. Jag lutar åt det förra alternativet, att det är våglängdskanaler man siktar på, men tänk så mycket enklare det hade kunnat bli om man kommit med ett konkret, illustrativt exempel.

Jag tror att jag har en aning om varför begreppen är luddiga och faktiskt fler än en aning när jag tänker efter. Till att börja med kan man ju titta på det ursprungliga förslaget där det talas om att filtrera ljus. Vidare så var det aldrig meningen att vi skulle fatta. Det här är något regeringen gör för vårt eget bästa; fattar lite obehagliga beslut så att fårskocken kan ha det bra. Satsa pengar på att inga av de nya begrepp som trillar ut kommer att förklaras eller definieras tydligt. Ju luddigare desto bättre, för då finns inget att kritisera.

Leif klurar också lite på tillgången till signalerna. Vad FRA kan är inte samma som vad FRA får göra, det vet vi sedan tidigare. Det räcker inte med att säga: “Aja baja, herr Spion!”. Kan FRA så gör FRA. Därför blir det viktigt att fundera över vad kontrollmyndighetens “rådighet över signalbärarna” innebär i praktiken. Min gissning är väl att kontrollmyndigheten får juridisk såväl som teknisk rådighet. På sidan 47 kan vi läsa:

Om kontrollmyndigheten ges rådighet över de signaler som överförs till samverkanspunkterna har myndigheten nämligen inte bara möjlighet att ge signalspaningsmyndigheten tillgång till de tillståndsgivna signalbärarna, utan också att stoppa tillgången när det är nödvändigt för att verkställa ett beslut om avbrytande av inhämtning.

Stoppa tillgången kan man inte göra enkom med juridik. Å andra sidan är det full möjligt att någon någonstans inbillar sig det. Hoppet lever, men all anledning finns att bevaka denna punkten.

Klamberg tittar förstås istället på juridiken och då framför allt på vad som inte har ändrats i lagen. All trafik ska fortfarande till samverkanspunkterna (vilket innebär att en myndighet får full tillgång även om det nu är kontrollmyndigheten istället), och teknikutveckling får ske utan att det finns ett yttre hot i bilden. Något annat vore kanske konstigt.

Efter att ha gluttat igenom promemorian tycker jag nog att det ur juridisk synpunkt verkar svårt att komma längre. Man har t o m tagit hänsyn till Europakonventionen. De juridiska frågetecknen var ju dock bara ett av frågetecknen. Frågan är varför vi ska ha en FRA-lag över huvud taget. Jag tror fortfarande inte att signalspaning i kabel är svaret. Ett av Klambergs tidigare inlägg ger en bra förklaring till varför. Det är ett ganska lång och läsvärt inlägg, men huvudpoängen måste ändå vara:

Jämfört med tidigare spel som jag genomfört, höjde Estigis handlande konfliktnivån i regionen markant. Om detta spel skrev Gotlands Allehanda. Mitt intryck var Estigi avstod från att analysera vad det egna landets handlande innebar för den regionala säkerheten utan de ville bara “vinna” över de andra länderna, om detta nu är möjligt och önskvärt i verkligheten.

Vad hände med större ambassad är bättre än signalspaning?

Advertisements

1 Comment »

  1. […] Några relaterade länkar; de är relaterade på så sätt att de behandlar FRA-lagen precis som detta mitt inlägg gör: Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Tankar från rooten, Opassande, Scaber Nestor, Mark Klamberg, Svensson, Snorkig […]

    Pingback by Genomgång och kritik av FRA:s svar på frågor « Calandrellas blogg — December 30, 2008 @ 9:01 pm |Reply


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: