Snorkig

December 31, 2008

Gott nytt 1984!

Filed under: Svart Måndag — by snorkig @ 7:13 pm
Tags: , , , ,

Det här är ingen munter postning. Det här är årets sista wtf-postning. Promemorian Enklare informationsutbyte i brottsbekämpningen inom EU lades fram 15 september.

Inom EU har, på svenskt initiativ, antagits ett rambeslut om förenklat informations- och underrättelseutbyte mellan de brottsbekämpande myndigheterna i Europeiska unionens medlemsstater.
/…/
Promemorian innehåller en bedömning av vilken tillämpningsreglering som behövs för att genomföra rambeslutet i svensk rätt.

Datainspektionen säger om förslaget:

– Datainspektionen har förståelse för att ett internationellt utbyte av information kan vara av betydelse för en effektiv brottsbekämpning. Vi anser dock att Justitiedepartementets förslag inte är tillräckligt tydligt och utförligt. Rambeslut som möjliggör så här omfattande informationsutbyte bör dessutom införas i svensk lag via riksdagsbeslut i stället för via en förordning som nu föreslås, säger Datainspektionens generaldirektör Göran Gräslund.

Grundlig läsning väntar ännu men glädjande nyhet är att förordningen “bör träda i kraft så snart som möjligt“. Inte ett dugg förvånad blir man att det är Bodström som har initierat rambeslutet, eller att kampen mot terrorism finns med som anledning till informationsutbytet. Eftersom inga lagändringar behövs kan man smyga igenom detta med en förordning, och slippa samma storm som med FRA. Men framför allt innebär det att det blir svårt att se helheten.

Advertisements

Sexförbrytare tvingas överlämna lösenord

Filed under: Svart Måndag — by snorkig @ 9:32 am
Tags: , , , , ,

MSNBC rapporterar att sexförbrytare i Georgia från 1 januari tvingas lämna över lösenord, användarnam och email-adresser. Detta för att den lokala polisen ska kunna logga in och verifiera att ingen grooming äger rum. Tydligen räcker det inte med att förbrytaren ska hängas ut på Internet, inte får bosätta sig var som helst och heller inte får vistas var som helst. Pedofiler och våldtäktsmän får visst jagas med alla tillgängliga medel.

“/…/To some degree, we do invade their privacy,” said Staton, a Republican from Macon. “But the feeling is, they have forfeited, to some degree, some privacy rights.”

Behjärtansvärt. Pedofiler väcker avsky så till den milda grad att de anses ha förverkat sina rättigheter. Förutom det uppenbara problemet i att tilltaget öppnar upp för liknande åtgärder mot fler individer bör man, precis som med andra aktuella lagar, fundera över rimlighet, proportionalitet och effektivitet. Finns det verkligen inte bättre sätt att skydda barn än att hänga ut folk på nätet och kränka deras rätt till privatliv?

Den gängse bilden av sexbrott är mörk gränd och obekant förövare, men till vanligheterna hör att gärningsmannen är bekant eller t o m släkt med offret och ofta även i en intim relation med offret i fallet våldtäkt. En offentlig uthängnig är då tänkt att minska risken för återfall i sexbrott genom att få förbrytaren utstött.

I Sverige finns ingen digital skampåle i statlig drift, men däremot privat. Förutom att den sätter de dömda risksituation, så kan den strida mot PUL och också riskerar att falla under förtal. Därför ska den granskas av Datainspektionen. Intressant att i samma veva ska IPRED1 genomföras och den digitala skampålen är godtagbar för fildelare. Där ska det dessutom bekostas av den som begått brottet. Märkligt.

December 30, 2008

Fortfarande massavlyssning

Filed under: Svart Måndag — by snorkig @ 7:21 pm
Tags: , ,

Tankar från rooten, Scaber Nestor och Klamberg analyserar den nya promemorian ur lite olika vinklar. Tankar från rooten analyserar av förståeliga skäl de tekniska aspekterna. Liksom många andra undrar han vad en signalbärare rent konkret är.

Gah. Jag lutar åt det förra alternativet, att det är våglängdskanaler man siktar på, men tänk så mycket enklare det hade kunnat bli om man kommit med ett konkret, illustrativt exempel.

Jag tror att jag har en aning om varför begreppen är luddiga och faktiskt fler än en aning när jag tänker efter. Till att börja med kan man ju titta på det ursprungliga förslaget där det talas om att filtrera ljus. Vidare så var det aldrig meningen att vi skulle fatta. Det här är något regeringen gör för vårt eget bästa; fattar lite obehagliga beslut så att fårskocken kan ha det bra. Satsa pengar på att inga av de nya begrepp som trillar ut kommer att förklaras eller definieras tydligt. Ju luddigare desto bättre, för då finns inget att kritisera.

Leif klurar också lite på tillgången till signalerna. Vad FRA kan är inte samma som vad FRA får göra, det vet vi sedan tidigare. Det räcker inte med att säga: “Aja baja, herr Spion!”. Kan FRA så gör FRA. Därför blir det viktigt att fundera över vad kontrollmyndighetens “rådighet över signalbärarna” innebär i praktiken. Min gissning är väl att kontrollmyndigheten får juridisk såväl som teknisk rådighet. På sidan 47 kan vi läsa:

Om kontrollmyndigheten ges rådighet över de signaler som överförs till samverkanspunkterna har myndigheten nämligen inte bara möjlighet att ge signalspaningsmyndigheten tillgång till de tillståndsgivna signalbärarna, utan också att stoppa tillgången när det är nödvändigt för att verkställa ett beslut om avbrytande av inhämtning.

Stoppa tillgången kan man inte göra enkom med juridik. Å andra sidan är det full möjligt att någon någonstans inbillar sig det. Hoppet lever, men all anledning finns att bevaka denna punkten.

Klamberg tittar förstås istället på juridiken och då framför allt på vad som inte har ändrats i lagen. All trafik ska fortfarande till samverkanspunkterna (vilket innebär att en myndighet får full tillgång även om det nu är kontrollmyndigheten istället), och teknikutveckling får ske utan att det finns ett yttre hot i bilden. Något annat vore kanske konstigt.

Efter att ha gluttat igenom promemorian tycker jag nog att det ur juridisk synpunkt verkar svårt att komma längre. Man har t o m tagit hänsyn till Europakonventionen. De juridiska frågetecknen var ju dock bara ett av frågetecknen. Frågan är varför vi ska ha en FRA-lag över huvud taget. Jag tror fortfarande inte att signalspaning i kabel är svaret. Ett av Klambergs tidigare inlägg ger en bra förklaring till varför. Det är ett ganska lång och läsvärt inlägg, men huvudpoängen måste ändå vara:

Jämfört med tidigare spel som jag genomfört, höjde Estigis handlande konfliktnivån i regionen markant. Om detta spel skrev Gotlands Allehanda. Mitt intryck var Estigi avstod från att analysera vad det egna landets handlande innebar för den regionala säkerheten utan de ville bara “vinna” över de andra länderna, om detta nu är möjligt och önskvärt i verkligheten.

Vad hände med större ambassad är bättre än signalspaning?

Denna ständiga trafikdata

Filed under: Svart Måndag — by snorkig @ 2:16 pm
Tags: , , ,

Christopher tokbloggar nu i dagarna från CCC, och uppmärksammar på ett av tilläggen i Telekompaketet. Klamberg har tidigare skrivit om bland annat det.

Traffic data may be processed by any natural or legal person for the purpose of implementing technical measures to ensure the security of a public electronic communication service, a public or private electronic communications network, an information society service or related terminal and electronic communication equipment. Such processing must be restricted to that which is strictly necessary for the purposes of such security activity.

Natural or legal person motsvaras alltså på svenska av fysisk eller juridisk person. I princip är innebär detta att vem som helst får behandla trafikdata om det är nödvändigt för att säkerställa säkerheten i en tjänst eller nätverk, där vem som helst t ex kan vara myndigheter, företag, kommuner, administratörer, etc. Det behöver inte vara uruselt, för som så många konstiga förslag går det att motivera varför det måste vara tillåtet, och den övre gränsen utgörs av vad som är strikt nödvändigt för att trygga säkerheten. Dock väcker det av förståeliga skäl oro, eftersom EU inte direkt är kända för att slå vakt om rättigheten till ett fritt Internet, men också därför att trafikdatan kan missbrukas så lätt. Säkerhet före integritet, det är EU:s motto.

Nå, det känns ju extra tryggt att veta att FRA ska hjälpa myndigheter att trygga säker kommunikation. Från årsskiftet. De ska också arbeta förebyggande. Antar att förebyggande i det här fallet betyder signalspaning i någon form. Nåt att se fram emot.

Vart tog sanningskommissionen vägen?

Filed under: Svart Måndag — by snorkig @ 9:05 am
Tags: , ,

De i motståndet som fortfarande minns sommaren kanske i bakhuvudet har ett vagt minne av en anmälan eller två mot FRA och deras hantering av personuppgifter. Datainspektionen hittade inget fel, quelle surprise, men det minsta man kan säga är att FRA:s rykte blev aningen skitigare. Aningen, därför att när något är smutsgrått från början är det ingen som märker skillnaden.

FRA är super-duperhemligt, eller ska vara i alla fall. Sommaren visade oss en annan verklighet. När FRA:s anställda efter omröstningen hängdes ut på nätet svarade GD Åkessons med att i en intervju säga:

– Det kan leda till att galna människor använder den här informationen för att på ett eller annat sätt skada våra medarbetare. Det kan vara allvarligt.

Säga vad man säga vill om det fantastiskt meningslösa i att kartlägga oskyldiga tjänstemän, men jag blev orolig. Riktigt orolig. Chefen för en spionorganisation blir orolig över kartläggning gjord av vanliga medborgare som i princip bara har tillgång till Google? Om detta är vad som står mellan oss och Ryssland är det lika bra att börja avsluta varje mening med kamrat. Å andra sidan har vi ingen militär att prata om så med eller utan signalspaning klarar vi inte av yttre militära hot. Möjligen kan militären brygga lite extra kaffe till våra befriare. Kanske därför FRA ska spana på yttre hot.

Nåväl. Vi fick ju fler smaskiga hemlisar under sommaren: FRA:s (tydligen) lagliga om än tvivelaktiga hantering av personuppgifter, slentrianmässigt hemligstämplande, och inte minst signalspaning utan positivt lagstöd. Dessutom, sedan PUL trädde i kraft, behöver FRA undantag från PUL för att över huvud taget få hantera personuppgifter. Så generös är PUL. Integritetsdebatten var och förblir en skendebatt eftersom förordningar inte skriver sig själva. Har FRA haft undantag innan FRA-PUL så är det regeringens fel.

Där någonstans kan man ju tycka att en sanningskommission vore på sin plats. I början på sommaren var ju sanningskommission lika hett och inne som senaste modet från Paris. Staffan Danielsson har nyligen krävt det. Enda sättet att återfå allmänhetens förtroende är att rensa ut i garderoben. Synd bara att Tolgfors å det bestämdaste avvisar kravet. Det är inte vidare vackert att mörka åsiktsregistrering.

December 29, 2008

Årets nyfödda ord

Filed under: Kort sagt — by snorkig @ 9:18 pm

DN publicerar Språkrådets lista på årets nyfödda ord. Tycker mig sakna trafikstråk och signalbärare. Då kanske vi äntligen skulle få en förklaring på vad sjutton det är för något. Dessutom vet väl vilken femåring som helst att geckoödlan inte har sugkoppar på fötterna. Dock trevligt att hitta bloggbävning.

Hello World!

Filed under: Svart Måndag — by snorkig @ 2:41 pm
Tags:

Eftersom ett nöt av sällan skådat slag envisas med att sabba för Svart Måndag migrerar bloggeriet till wordpress istället. Lycka till med att sänka den. Idiot.

Regeringen har alltså traditionen trogen gett oss en trevlig liten julklapp. FRA 2.0 är lanserad, uppmärksammad och analyserna hade börjat innan Tolgfors sa kex. Så mycket för att tiga ihjäl debatten. Som ett litet tips kan man säga att kritikerna inte alls fått som vi vill, och vi kommer inte glömma det här till valet, eftersom nästa val är alldeles runt hörnet, även om det råkar vara till EU. Det senaste årets debatt om integritet kommer nog lämna sina spår, och kanske får vi en liten förhandsvisning inför riksdagsvalet.

Dessutom vet vi ju att även om FRA-lagen ur juridisk synpunkt nu når upp till minimikraven – inte särskilt mycket att fira i min mening – så kommer regeringen fippla bort justeringarna genom nya lagar som ingen kan förklara varför det är så bråttom med. Krydda sedan med lite mustig IPRED, dekorera med ACTA och servera med trafikdatalagring och det blir rätt uppenbart att våra makthavare är ute och cyklar. I sjön.

På tal om sjön kan vi ju verkligen snacka om att kasta pengar i Östersjön. De nya lagarna kommer att kosta multum för konsumenterna och för det får vi – ingenting. Lite som att kasta miljarder på en döende bilindustri, men det är i och för sig ett annat kapitel. Men i en tid när ekonomin är lite instabil för att uttrycka det milt, vore det inte klokare att vänta med lagar som fördyrar Internet?

Åtminstone skulle man ju kunna tänka sig att regeringen tog sig tid att svara på frågor som motståndet har velat ha svar på sedan i våras.

  • Vilket hot föreligger mot Sverige som kan motivera dylika ingrepp i integriteten?
  • Varför är det så bråttom?
  • Finns det något som talar för att signalspaningen kommer att ge önskad effekt?
  • Finns det alternativa sätt att uppnå samma sak?
  • Finns det kostnadseffektivare sätt att uppnå samma sak?
  • Vilka blir konsekvenserna av den nya lagstiftningen?
  • Hur ska vi kunna lita på FRA när de verkar lida av superhjältekomplex?

Det som nog är konstigast i hela soppan är att ingen politiker verkar tycka att lagen ska läggas på is fram till de utlovade ändringarna är på plats, och konsekvenserna av lagen är utredda. Skygglapparna på i regeringsduglighetens namn. Nedräkningen till 1984 fortsätter.

Blog at WordPress.com.